Въвеждат нов Закон за хазарта в Норвегия
8 July 2021
Въвеждат нов Закон за хазарта в Норвегия

Министерството на културата на Норвегия въведе нов Закон за хазарта, въвеждащ по-строги ограничения за нелицензирани международни компании за залагания, работещи в страната, както и техните филиали.

Предложен от правителството на 18 юни и описан като „крайъгълен камък“ от Абид Раджа, министър на културата и равенството между половете в Норвегия, новият законопроект има за цел да обедини фрагментираните рамки на хазарта в страната.

Целта му е да „регулира всичко, което се предлага от хазарта в Норвегия“, и да замени действащите три закона.Норвежката регулирана индустрия на залаганията е била в исторически надзор от Закона за лотариите от 1995 г., Закона за хазарта от 1992 г. и Закона за тотализатора от 1927 г., които новият закон планира да комбинира в нова законодателна и регулаторна рамка.

За първи път Раджа предложи преразглеждане на законодателството за хазарта в страната на норвежката законодателна асамблея през юни 2020 г. с цел консолидиране на националния надзор над регулираната индустрия за залагания и игри.

Share

Share on facebook
Share on twitter