Kindred придобива 100% от Relax Gaming
8 July 2021
Kindred придобива 100% от Relax Gaming

Kindred Group засилва своите igaming операции чрез пълното поглъщане на Relax Gaming, придобивайки останалите 66,6% от акциите на фирмата. Стойността на сделката е 320 милиона евро за 100% от акциите на базата на пари и дебит, като първоначално Kindred ще плати около 80 милиона евро в брой. Незакупените акции се оценяват на приблизително 295 милиона евро.

Освен това транзакцията, която ще подобри възможностите за контрол и диференциация на продуктите на Kindred, ще бъде финансирана чрез съществуващите парични и кредитни средства в Стокхолм.

Дългосрочната амбиция на Kindred е да запази инвестициите си в Relax Gaming, за да укрепи допълнително продуктовото предлагане на фирмата и да разшири своята B2B клиентска база, като впоследствие ще затвърди собствената си позиция като водещ доставчик на B2B игри.

Share

Share on facebook
Share on twitter